Anmälda spelare för Senior Tour Ängelholm

Spelare
Allan Sennevall
Ambjörn Lindqvist
Anders Friman
Anders Hempel
Anders Holm
Anders Holmqvist
Anders Jutegård
Anders Kalhed
Anders Kronstam
Anders Strand
Ann-Christin Knichter
Annika Olofsson
Bengt Bäcklund
Bengt Carlsson
Bengt Petersson
Benny Johansson
Birgita Svensson
Camilla Thörner
Caroline Innergård
Christer Danielsson
Christer Paulin
Christer Plahn
Christer Sundqvist
Christina Dahlgren
Claes Johansson
Claes-Eric Bergqvist
Conny Aronsson
Conny Gustavsson
Conny Hofling
Curt Jansson
Dan Idström
Daniel Nilsson
Emma Plantin
Eva Andersson
Eva Bergelin
Eva Jönsson
Eva Renvall
Eva Vännman
Eva-Lena Johansson
Geir Kristiansen
Geir Ståle Kristiansen
Gery Verbrüggen
Gunnel Johansson
Gunvor Landgren
Hans Forsén
Hans-Ingmar Jansson
Håkan Persson
Håkan Åberg
Håkan Österling
Inge Hellberg
Ingela von Corswant
Ingemar S Johansson
Jacke Jacobsson
Jan Ednertz
Jan Ingvarsson
Jan Larsen
Jan Simonsen
Jan Ågren
Jan-Olof Jansson
Janne Tingmyr
Jennica Rosander
Johan Rundgren
Johan Åberg
Jonas Dahlin
Jonas Pettersson
Juhani Ojala
Jörgen Bäck
Jörgen Magnusson
Jörgen Nyberg
Karl-Erik Måbrink
Kent Salomon
Kent Sjöö
Krister Wenström
Lars Berghman
Lars Svensson
Leif Ljung
Leif Nyström
Lennart Johansson
Lennart Starå
Linda Van Kerckhove
Lisbeth Uddemar
Lise-Lott Arvidsson
Lotta Ölveby
Magnus Ahlberg
Marina Ahlm
Martin Järnland
Martin Paulsson
Mathias Ulfhielm
Mats Andersson
Mats Andersson
Mats Larsson
Mats Lunderquist
Mats Olsson
Mats Runesson
Mattias Tiveljung
Micael Yngvesson
Michael Johansson
Michael Wittendorff
Mikael Elofsson
Mikael Lundqvist
Minna Pettersson Uitto
Niklas Stål
Oskar Broström
Owe Hermann
Patrik Svensson
Per-Erik Nilsson
Per-Olov Lönn
Peter Andersson
Peter Carlsson
Peter Eriksson
Peter Johansson
Peter Lihnell
Peter Nenzén
Peter Sainio
Petri Kuusisto
Pierre Larsson
Pär Svensson
Raymond Lantz
Reidulf Nilsen
Rickard Thelander
Robert Steén
Roger Andersson
Rolf Andersson
Ronny Karlsson
Rosemarie Andersson
Stefan Dew
Stefan Löfström
Stefan Moberg
Stig Hermansson
Susanne Billnert
Sven Petersson
Sven Örnell
Sven-Olov Karlsson
Sören Carlsson
Thomas Persson
Thomas Söderholm
Thomas Vännman
Tobias Kling
Tomas Henriksson
Tomas Norrbin
Tony Eklund
Torbjörn Håkansson
Ulf Danielsson
Ulf Ekström
Urban Olofsson
Vanessa Vissenberg
Vesa Rontti
Öyvind Harang

TOTALT: 148 SPELARE

Re-Entry: 160 SPELARE (varav Late Bird: 42)